การตลาดทั่วไป

Episode 1

ตกลง Social listening มีประโยชน์ยังไงกันแน่? คืออะไรกันแน่?

เรื่อง ตกลง Social listening มีประโยชน์ยังไงกันแน่? คืออะไรกันแน่? พอพูดถึงคำว่า Value คนใน Social เขาพูดอะไรกัน? ทุกคนบนโลก Social Media มีทั้ง Facebook Twitter Instargram Youtube ข้อมูลจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูดข้อมูลมา...

Subscribe